Thông tin
  • 0

Thành phần: lẩu vị tomyum, lẩu vị kim chi, rau, nấm, bò, hải sản, 10 xiên tự chọn

Mô tả

Giá: 329.000 đồng