Thông tin
  • 0

Thành phần: Cơm, Trứng, Tôm. Mực, Các Loại Rau, Kim Châm và Rong Biển

Mô tả

Giá: 55.000 đ