Thông tin
  • 1

Thành phần: Cơm, Trứng, Bò, Các Loại Rau, Kim Châm và Rong Biển

 

Mô tả

Giá: 49.000 đ