Thông tin
  • 0

Thành phần: 2 loại nhân

  • Nhân tôm: Bột, tôm, hành, rong biển
  • Nhân bạch tuộc: Bột, bạch tuộc, hành, rong biển
Mô tả

Giá : 35.000 đ